برنامه کلاس های مهندس رحمت اله یوسفی در نیمه دوم سال ۱۳۹۸

ردیف عنوان دوره محل برگزاری تاریخ توضیحات
۱ دوره جامع طراحی تاسیسات مکانیکی مرکز آموزش ماوی پنج شنبه و جمعه در طول سال
۲ دوره طراحی پروژه محور موتورخانه مرکزی مرکز آموزش ماوی یک شنبه ها در طول سال
۳ دوره طراحی پروژه محور استخر،سونا،جکوزی مرکز آموزش ماوی چهارشنبه ها در طول سال
۴ دوره پروژه تاسیسات مکانیکی مرکز آموزش ماوی سه شنبه ها در طول سال
۵ نظارت و گزارش نویسی و نکات حقوقی مرکز آموزش ماوی دوشنبه ها در طول سال
۶ طراحی و انتخاب هواساز و کانال و دریچه هوا مرکز آموزش ماوی شنبه ها در طول سال
۷ دوره طراحی سیستم اطفای حریق و کنترل دود مرکز آموزش ماوی چهارشنبه در طول سال
۸ طراحی تاسیسات بهداشتی(آبرسانی و فاضلاب) مرکز آموزش ماوی در طول سال
۱۰ لوله کشی گاز مبحث ۱۷ دانشگاه قند کرج ۱۴و۱۵ آذر فشار ضعیف
۱۱ طراحی و انتخاب چیلر و برج خنک کن دانشگاه قند کرج ۲۱و۲۲ شهریور
۱۲ طراحی و انتخاب سیستم های تهویه مطبوع جهاد دانشگاهی کرج ۱۱و۱۲ مهر
۱۳ لوله کشی گاز مبحث ۱۷ جهاد دانشگاهی کرج ۱۸و۱۹ مهر فشار ضعیف
۱۴ دوره فشرده آمادگی آزمون نظام مهندسی اندیشه رسای شریف ۲۷و۲۸و۲۹شهریور
۱۵ دوره فشرده آمادگی آزمون نظام مهندسی اندیشه رسای شریف ۱۰و۱۱و۱۲ مهر
۱۶ طراحی و انتخاب چیلر و برج خنک کن دانشگاه آزادغرب تهران ۲۵و۲۶ مهر
۱۷ آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستر موسسه نوآوران ۲۹ مهر
۱۸ لوله کشی گاز مبحث ۱۷ جهاد دانشگاهی کرج ۲۳و۲۴ مهر فشار ضعیف
۱۹ لوله کشی گاز مبحث ۱۷ جهاد دانشگاهی کرج ۲۹و۳۰ مهر فشار ضعیف
۲۰ لوله کشی گاز مبحث ۱۷ جهاد دانشگاهی کرج ۲۱و۲۲  ابان مجریان
۲۱ طراحی و انتخاب چیلر و برج خنک کن دانشگاه آزادغرب تهران ۲۹و۳۰  ابان
۲۲ لوله کشی گاز مبحث ۱۷ جهاد دانشگاهی کرج ۱۷و۱۸ بهمن فشار ضعیف
۲۳ لوله کشی گاز مبحث ۱۷ نظام مهندسی بوشهر ۱۲و۱۳ دی فشار ضعیف
۲۴ طراحی و انتخاب چیلر و برج خنک کن دانشگاه آزادغرب تهران ۲۶و۲۷ دی
۲۵ طراحی و انتخاب چیلر و برج خنک کن جهاد دانشگاهی کرج ۸و۹ اسفند
۲۶ طراحی و انتخاب سیستم های تهویه مطبوع دانشگاه قند کرج ۲۴و ۲۵ بهمن
۲۷ طراحی و انتخاب چیلر و برج خنک کن دانشگاه قند کرج ۳ و ۴ بهمن
۲۸ طراحی و انتخاب چیلر و برج خنک کن دانشگاه آزادغرب تهران ۱۵ و ۱۶  اسفند
۲۹