اساساً کارشناسان رسمی به عنوان بازوی تصمیم‌گیری قضات و اصلی ترین مرجع تشخیص حق در مراجع قضایی محسوب می گردند. به عبارت دیگر در موضوعات تخصصی، قاضی لباس قضاوت را نیابتاً بر تن کارشناس می ‌پوشاند. از این رو یک کارشناس علاوه بر وجهه حرفه ‌ای، نقشی برجسته و مسئولیتی مهم در حل و فصل دعاوی برعهده دارد. که در اولین گام مهندسان می ‌بایست در آزمون انتخاب کارشناسان رسمی موفق به کسب امتیاز لازم شوند، با توجه به خاص بودن سؤالات و به منظور موفقیت هر چه بیشتر داوطلبان در آزمون، اقدام به برگزاری دوره های آمادگی به صورت کاملاً کاربردی و مؤثر نموده است.

کارشناس دادگستری

شرایط اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستـری :

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲- داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی

۳- داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزیابی رسمی) در رشته مورد تقاضای کارشناسی در هنگام ثبت نام بشرح مندرج در جدول شماره ۳ (مدارک تحصیلی معادل و مدارک دارای ارزش استخدامی پذیرفته نمی شود) ـ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در صورتیکه مدرک کارشناسی غیرمرتبط باشد قابل پذیرش نمی باشد.

۴- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان هنگام اخذ پروانه کارشناسی

۵- عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تائید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق

۷- نداشتن سوء شهرت

۸- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی

۹- عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان

۱۰- دارا بودن حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در رشته مورد تقاضا با مدرک لیسانس تا هنگام اخذ پروانه کارشناس رسمی

۱۱- عدم اشتغال به وکالت یا کارشناسی رسمی در رشته های دیگر یا اشتغال به کارشناسی رسمی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱۲- داوطلبان باید بومی استان حوزه قضائی انتخابی باشند